Nieuwsbrief
3 april 2020

De start van Thuiscomfort

Op 2 maart ben ik hier binnengestapt met een grote uitdaging voor mij. De ontvangst door enkele bewoners, Patric en Agnette steunde mij om van De Weverij een succes te maken.

Het eerste koffiemoment ’s anderendaags was dan ook een plezier om mee te maken. Blijkbaar waren anderen ook nieuwsgierig wie ik was en waren dan ook talrijk aanwezig. Het was al gauw duidelijk dat een uurtje niet genoeg was om naar iedereen te luisteren en ben dan ook meteen gestart met iedereen een persoonlijk bezoekje te brengen.

Het Corona virus heeft hier dan ook roet in het eten gegooid zodat ik niet iedereen persoonlijk heb kunnen bereiken. Maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt wanneer de maatregelen worden opgeheven.

Hieronder dan ook een verslag van de eerste weken.

Groetjes Tanja

Thuiscomfort Nieuwsbrief

3 april 2020

Week 1 02/03/2020- – 06/03/2020

Deze week was het vooral luisteren naar bewoners (in het uitgebreide koffiemoment) wat de dringende vragen waren en in hoeverre we alles konden oplossen.

Nieuwe bewoonsters in Residentie De Spinnerij H1.

Wij hebben in de maand februari de aanvragen die nog via CA binnenkwamen al verwerkt. Het was alleen jammer dat we ze te laat doorkregen waardoor potentiële huurders reeds een andere oplossing hadden gevonden. De mensen die we wel ontmoet hebben resulteerden steevast in een verblijfsovereenkomst. Zo hebben we de nieuwe huursters voor H1 app 0.02 en app H1 app 0.10 in februari al kunnen laten tekenen. Ook hebben we een nieuwe bewoner voor H1 1.03. sinds 01/03/2020.

Sleutels

Deze warboel is ondertussen grotendeels opgelost mede dank zij de hulp van Patric en Agnette. Er is nu een sleutelkast aanwezig en een oplijsting van de aanwezige sleutels. De mensen die om sleutels gevraagd hebben, konden ze nu zonder problemen komen halen.

Sponsering

Samen met Tom en Jef samengezeten om een sponseringsdossier op te starten via VZW Thuiscomfort. Dit is al in orde met Taxi Mario en traiteur Le couvert

Week 2 09/03/2020 – 13/03/2020

Nieuwe bewoonster voor Residentie De Teintuur F 3.02

Nieuwe huurster ontmoet voor F 3.02. Huren was voorzien vanaf 01/04/2020 maat is vervroegd naar 17/03/2020.

Papierwerk

Aangezien er geen enkele overdacht van formulieren en papieren heeft plaatsgevonden tussen Ca en Thuis Comfort heb ik heel wat tijd gestoken in het opmaken van bewonersdossiers. De bewoners vonden het niet kunnen dat ik hun dossiers niet kreeg. Ondertussen hebben we de toezegging dat als iedereen een formulier ondertekent ze deze dossiers wel willen vrijgeven.

Bewoners

Langs geweest bij verschillende bewoners om de nieuwe contracten te laten tekenen en vooral luisteren.

Immo

De samenwerking tussen de verschillende Immokantoren verloopt zeer vlot. Zij gaan rond met potentiële huurders en komen dan bij mij om hun verder te laten informeren naar de details en werking van De Weverij. Blijkbaar is ook nog vraag om te kopen maar die aanvragen worden per direct naar Cores doorgestuurd.

Week 3 16/03/2020 – 20/03/2020

Problemen

Corona

Op 13 maart komt het verschrikkelijke nieuws dat alle contacten moeten vermeden worden. Voor ons, als groep van assistentiewoningen die niet afhangen van een WZC, vallen de maatregelen in eerste instantie nogal mee. Afstand houden, handen wassen… Dit wordt dan ook duidelijk naar alle bewoners gecommuniceerd met een brief van mij. Op 19/03 komen en verstrengde maatregelen en deze worden dan ook meteen uitgehangen aan alle blokken. De Immo’s moeten stoppen met plaatsbezoeken maar ik of Chris blijven de potentiële huurders verder rondleiden, de nodige regels in acht nemend.

Ook de koffiemomenten worden afgeschaft en alle niet-essentiële bezoekers zijn niet welkom meer.

Verhuis van F 3.02 gaat nog zonder problemen door alsook de verhuis van H1 2.02.

Verwarmingen

Blijkbaar zijn er ook verschillende Valliantketels die het niet willen doen. Hiervoor zijn we reeds sinds februari alles in het werk aan het stellen om dit probleem opgelost te krijgen. Dit probleem situeert zich vooral in H1. Ook sommige keukentoestellen geven het blijkbaar op. Hiervoor hebben we Ilwa aangeschreven om alles op te lossen.

Aanwezigheid op de site

Ook ik probeer mijn aanwezigheid te beperken om toch niet voor problemen te zorgen. Voor praktische zaken ben ik alle dagen beperkt aanwezig in de voormiddag. Andere zaken kan ik perfect van thuis uit doen.

Week 4 23/03/2020 – 27/03/2020

Deze week enkel nog 1 rondleiding. In april verwachten we nieuwe bewoners voor A 2.03. Op 1 mei verwachten we nog een nieuwe bewoonster voor H1 2.05

Week 30/03/2020 – 03/04/2020

Vanaf 31/03/2020 nog strengere maatregelen. Ook ik mag geen potentiële huurders meer binnenlaten. Ook het onderhoud van de gebouwen wordt opgeschort en de verpleging en noodzakelijke bezoekers worden geregistreerd zodat het duidelijk is wie wel en niet binnen mag.

Dit werd dan ook meteen aan alle bewoners duidelijk gemaakt. Alle contact verloopt nu via telefoon of per brief.

Tot de volgende. Groetjes Tanja