Vaak gestelde
vragen

Het aspect zelfstandig wonen is een item waar veel aandacht aan dient te worden besteed. Het is de bedoeling om zelfstandig wonen zoals in een gewone woning mogelijk te maken voor de bewoner maar wel meer ondersteuning hierin kunnen bieden indien nodig.

Zo kan men een verhuis naar een rust en verzorgingstehuis met een onbepaalde termijn uit te stellen. Het is dan ook van groot belang om tijdig de stap om te verhuizen naar een assistentiewoning te zetten. Men kan de benodigde zorgen stap per stap verder uitbouwen van 1 x per week hulp bij bijv het huishouden (strijken, poetsen,…) naar meerdere keren per week hulp bij het koken, halen van boodschappen,… .

Ook op gebied van gezondheid is het wonen in een assistentiewoning een voordeel. Dagelijks komen er verpleegkundigen, artsen en verzorgenden over de vloer bij bewoners. Indien u door een ingrijp tijdelijk extra zorg nodig heeft kan u veel eenvoudiger beroep doen op een verpleegkundige of verzorgende gezien dit veel eenvoudiger mee in te plannen valt in hun route gezien deze reeds dagelijks aanwezig zijn in de residentie.

Het is dus een compleet fout beeld om te denken dat men in een surrogaat rusthuis gaat wonen bij het intrekken in een assistentiewoning. Het is toegankelijk voor mensen op de gevorderde jeugdige leeftijd vanaf 65 of mensen met een erkende handicap of gecertifieerde zorgachtergrond van alle leeftijden.

 

Een assistentiewoning heeft veel gelijkenissen met een gewoon appartement, zo is er steeds een keuken of kookhoek, een slaapkamer/hoek, een leefruimte en een badkamer. Toch zijn er ook een aantal belangrijke afwijkingen. Zo is de keuken steeds uitgerust met een inductieplaat wat minder aanleiding kan geven tot brandwonden bij de bewoner van de flat. De centrale toegangsdeuren zijn meestal geautomatiseerd en de toegangsdeuren van en in de appartementen zijn breder dan de standaard zodat deze zeer rolstoelvriendelijk zijn.

In de badkamer is er standaard een handvat in de buurt van het toilet, is de douche aangepast met een voorziening dat zittend douchen mogelijk maakt en is de wastafel ook rolstoelvriendelijk.

Verder zijn er buiten het appartement in het gebouw ook meestal 1 of zelfs meerdere gemeenschappelijke ruimtes die kunnen worden gebruikt door alle bewoners voor activiteiten. Van fitnessruimte naar koffieruimte tot zelfs tv kamer of ontspanningsruimte. Deze ruimte staat ten dienste van alle bewoners en heeft als doel de samenhorigheid te bevorderen en dit op neutraal terrein.

Indien het om een erkende instantie gaat betekent dit dat de overheidsinstantie Zorg en Gezondheid een controle ter plaatse heeft uitgevoerd en voor bepaalde of onbepaalde tijd een erkenning heeft uitgeschreven aan de residentie. Deze erkenning rust op de verplichte regels inzake uitrustingsniveau van de individuele woningen alsook van de noodzakelijk keuringen en controles die met vaste regelmaat dienen te worden uitgevoerd ter bescherming van de bewoners.

  • Recht: Indien u voldoet aan de toetredingsvoorwaarden (65+ en of zorgachtergrond) kan u de beheersinstantie op de hoogte brengen indien u uw assistentiewoning zelf wenst te betrekken.
  • Plicht: nav bovenstaande zal de huidige bewoner wel een soortgelijke flat in prijs, ligging en uitrusting dienen te worden aangeboden. U maakt dus best met de beheersinstantie hier goede afspraken over om de verhuis van de ‘te verhuizen bewoner’ in goede banen te leiden.
  • Recht: Indien u de assistentiewoning leeg staat, staat het u vrij om dit te huur te stellen via een immokantoor of via de beheersinstantie afhankelijk van de opgenomen afspraken inzake de herverhuring in de beheersinstantieovereenkomst of beter genaamd de ter beschikkingsstellingsovereenkomst.
  • Plicht: Indien de assistentiewoning leeg staat bent u steeds de servicekost ter beschikking cf de afspraak in de ter beschikkingsstellingsovereenkomst

Het antwoord hierop is neen, het gebouw waarin het appartement is gelegen is erkend als assistentiewoningcomplex en de inpandige appartementen maken daar allen deel van uit.

Er kan enkel via een algemene vergadering worden verzocht om deklassering van de volledige residentie naar gewone woonappartementen, echter is daarvoor een 4/5e meerderheid op de algemene vergadering noodzakelijk. 

De beheersintantie voert de dagdagelijkse leiding van het assistentiewoningcomplex. Dit ziet toe op de leefsituatie van de bewoners (verantwoord zelfstandig wonen), controleert dat het samenleven in goede orde verloopt, organiseert en coördineert de technische interventies binnen de appartementen in samenspraak met de betrokken eigenaar en de technische interventie binnen de gemeenschappelijke delen met de syndicus.

Verder regelt de beheersinstantie ook de inning van de huurgelden en de doorstorting naar de eigenaars en volgt deze de toe te passen indexeringen op.

De beheersinstantie is geen vastgoedmakelaar, geen marketingbureau, gen syndicus, geen bank of betaalkantoor, geen IT specialist of technische vakman.

Gewoon appartement                            Assistentiewoningen

Benaming                     Huurcontract                                        Verblijfsovereenkomst

Opzegtermijn                3 maand                                               1 maand

Prijs                              per maand                                            per dag

Extra kost                     syndickost                                             dienstencomponent

 

Ten eerste is het belangrijk om een idee te hebben van de prijszetting van de appartementen. Is de wooncomponent (huurprijs) in lijn met de gemiddelde in de omgeving voor appartementen met een soortgelijk bouwjaar, oppervlakte en ligging. U kan hiervoor verschillende immowebsites consulteren.

Ten tweede is het belangrijk te weten wat de totale kostprijs is die een huurder betaald voor het appartement te bewonen. Deze is de samentelling van de wooncomponent (huurprijs), dienstencomponent (vergoeding aan de beheersinstantie), elektriciteit, water, gas, internet,… . Dit dient te worden afgewogen tegen de faciliteiten die de residentie aanbied. Is er een zwembad, is er een fitnessruimte, zijn er bepaalde andere kostintensieve zaken in het gebouw aanwezig (bijv meerdere liften, meerdere ontspanningsruimtes die moeten worden verwarmd,…). Er dient een zekere redelijkheid tov de totale kostprijs te zijn om de verhuurbaarheid van het appartement niet in moeilijkheden te brengen. Uiteraard hoe meer taken men verwacht van de beheersinstantie, hoe hoger de dienstencomponent.

Ten derde dient u een inschatting te maken van het totaal aantal leegstaande panden. Als blijkt dat er een stevig aantal panden leegstaat dient de oorzaak te worden gezocht waarom dit het geval is. Er kan gevraagd worden aan de beheersinstantie wat de reden is waarom de kandidaten afhaken.

Als mocht blijken dat de oorzaak te vinden is bij een slechte opvolging door de beheersinstantie dan dient via 20% van de aandelen (van de eigenaars) van het gebouw aan de syndicus de formele vraag te worden gesteld om als agendapunt de aanstelling van de beheersinstantie op de agenda te plaatsen. Echter dient hierbij wel te worden bekeken wat contractueel bepaald is inzake opzegtermijnen en dergelijke tussen de VME en de beheersinstantie.

Thuiscomfort is een kleinere speler op de markt en kan omwille van zijn kleinschaligheid veel voordelen bieden. Gezien het team van woonassistenten kleiner is, is er steeds een persoonlijkere aanpak. Dit biedt zowel voor de eigenaar als voor de bewoner een voordeel gezien het steeds dezelfde vaste gezichten zijn en dus niet steeds iemand anders.

Dit heeft ook zijn voordelen in geval van nood (defecte verwarming, lek, verstopping,…) u krijgt meteen een persoon aan de lijn die het gebouw goed kent en weet wie te consulteren om het probleem zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.

Ook inzake kosten biedt een kleinere beheersinstantie voordelen. Zo kunnen de kosten mbt de beheersvoering van zeer dichtbij worden opgevolgd en zal de dienstencomponent en ook kost van leegstand lager liggen wat een financieel voordeel voor de bewoners en eigenaars betreft.

We hebben geen vaste verbintenissen met externe partners, zo is men steeds vrij om herstellingen te laten uitvoeren door een partij naar eigen keuze.

Ook inzake de zorgverlening zijn er geen vaste partners en kan de zorgkundige die de bewoner reeds in zijn/haar voormalige eigen woning de diensten verstrekte de zorg gewoon verder zetten.

FAQ Side

Bijkomende vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren, we antwoorden zo spoedig mogelijk